CÔNG TY TNHH DSK HEMP VIỆT NAM

Giới Thiệu Dự Án DSK

Dự án trồng và chế biến sâu về các sản phẩm từ cây gai dầu

30/10/2023

Dự án “Trồng và chế biến sâu các sản phẩm từ cây gai dầu” của Công ty TNHH DSK Hemp   Chủ dự án là Công ty TNHH DSK Hemp Việt Nam, thời gian thực hiện Dự án là 20 năm. Giai đoạn trồng thử nghiệm được thực hiện trên diện tích...

Dự án CDM

30/10/2023

Dự án “CDM” CDM là gì? Đó là cơ chế cho phép các nước phát triển đếm được lượng khí nhà kính giảm được khi thực hiện các dự án góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển Trong Dự án này chúng tôi kết hợp sản...

Chương trình hợp tác hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi

17/10/2023

Cây gai dầu đã được trồng ở Việt Nam từ rất lâu và vẫn còn được trồng rải rác ở các vùng miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Sapa, Hòa Bình... DSK có kế hoạch triển khai hợp tác với các chủ đồn điền trồng cây gai dầu...