CÔNG TY TNHH DSK HEMP VIỆT NAM
Công ty TNHH DSK HEMP Việt Nam

Dự án CDM

Thứ Hai, 30/10/2023
CÔNG TY TNHH DSK HEMP VIỆT NAM

Dự án “CDM”

CDM là gì?

Đó là cơ chế cho phép các nước phát triển đếm được lượng khí nhà kính giảm được khi thực hiện các dự án góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển

Trong Dự án này chúng tôi kết hợp sản xuất phân bón hữu cơ từ bã cây gai dầu bằng công nghệ của tập đoàn DSK. Dự án CDM ủ phân compost đã được đăng ký với Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) với tư cách là dự án CDM quy mô lớn cuối cùng áp dụng phương pháp AM0022, với sự hỗ trợ của Endesa Carbono (công ty tư vấn CDM của Tây Ban Nha).

Link đã đăng ký:

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1342428952.07/view